Tag Archives: Hướng dẫn cài đạt app ecovacs deebot dd35

Hướng dẫn cài đặt App Ecovacs Deebot DD35

Hướng dẫn cài đặt App Ecovacs Deebot DD35 Bước 1: Chuyển vùng quốc tế cho IOS. (Bỏ qua bước 1 nếu dùng ĐT Andorid) KHÔNG CẦN LÀM BƯỚC NÀY CHO ĐT ANDORID như SAMSUM, OPPO,…  phải chuyển vùng quốc tế APP STORE qua TQ. Hướng dẫn tại liệu tại đây. Hoặc coi video hướng dẫn chuyển […]