BÌNH THỦY ĐIỆN TỬ TOSHIBA PLK-45SF (4.5L)

2,350,000