BÌNH THỦY ĐIỆN TỬ TOSHIBA PLK-30FL (3.0L)

1,950,000